چرا کارمندانِ باهوش استعفا می‌دهند؟

۱۲ دلو ۱۳۹۲

بخش دوم و پایانی

mandegar-3ـ استفاده نکردن از خلاقیتِ آن‌ها
نیروهای باهوش و با استعداد بسیار مشتاق پیشرفت، اصلاح و اضافه کردنِ ارزش هستند. آن‌ها برای ساختن و خلق کردنِ ایده‌های نو ساخته شده اند. آن‌ها نیاز دارند تا استعدادهای‌شان را درک و به آن‌ها وظایفِ اجرایی محول کنید. اگر برای او محدودیت تعیین کنید و او نتواند استعدادهای خود را به خوبی بروز دهد، دیگر نمی‌ماند و جایی می‌رود که قدر استعدادش را بدانند و به او میدان بدهند.

۴ـ پرورش ندادن مهارت‌های آن‌ها
مدیریت و سرپرستی یک گروه، مقصد نهایی نیست، بلکه ابتدای یادگیری است. مهم نیست که یک فرد تا چه حد باهوش و مستعد است، زیرا همیشه راهی برای پرورش مهارت‌های انسان‌ها وجود دارد. اما اگر زمینۀ رشدِ افراد را محدود کنید، شما را ترک خواهند کرد.

۵ـ فرصت ندادن به آن‌ها برای صحبت
افراد مستعد و باهوش همیشه ایده‌ها، چشم‌انداز و بینشِ خوبی به مسایل دارند. اگر به آن‌ها فرصت بیانِ ایده‌ها و دیدگاه‌های‌شان را ندهید، مطمین باشید شرکت‌تان را ترک خواهند کرد.

۶ـ نداشتن توجه کافی به آن‌ها
تقریبا همۀ مردم برای کسب درآمد کار می‌کنند. اما این، همۀ دلیلِ آن‌ها برای کار نیست. اگر مدیری نتواند انسانیت فرد، نیازهای احساسیِ او و نیاز به احترامِ او را درک کند، باید مطمین باشد که نیرویش او را ترک خواهد کرد.

۷ـ داشتن ضعف مدیریتی
این کسب و کار، محصولات، پروژه‌ها و تیم نیستند که دچار شکست می‌شوند، بلکه مدیران هستند که شکست می‌خورند. یکی از ارزش‌های مدیریتی، اتفاقی است که در خفا رخ می‌دهد. اگر شما در مدیریتِ خود شکست بخورید، کارمندان ارزشمند و مستعد به دنبال مدیرهای موفق خواهند بود.

۸ـ نادیده گرفتنِ تلاش‌های آن‌ها
بهترین مدیران اعتبار دریافت نمی‌کنند، بلکه اعتبار می‌دهند. نادیده گرفتنِ نقش موثر افراد و تلاش‌های آن‌ها نه تنها متکبرانه و ریاکارانه است، بلکه به فرد می‌فهماند که باید شرکت را ترک کند.

۹ـ افزایش ندادن مسوولیت‌های آن‌ها
محدود کردنِ افراد مستعدی که ایده‌های بزرگی در سر دارند و می‌توانند سود بسیاری برای شرکت بیافرینند، به هیچ عنوان منطقی نیست. اگر با این افراد هم هم‌چون کارمندان معمولی برخورد کنید و دست آن‌ها را ببندید، سراغ شرکت‌هایی خواهند رفت که مسوولیت‌های بیشتر و پروژه‌های مهم‌تری در اختیار آن‌ها قرار دهند.
۱۰ـ سر قولِ خود نبودن
قول دادن آسان است؛ سرِ قول و حرف‌های خود ایستادن، مهم و دشـوار است. اگر باعث بی‌اعتمادیِ نیروهای خود شوید، بهای سنگینی برای آن پرداخت خواهید کرد!

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.