چند راهکار برای رفتار با همسرِ پرخاشگر

سه شنبه 26 عقرب 1394/

بخش نخست

mandegar-3همۀ ما حق داریم خشمگین شویم اما مهم این است که چه‌گونه خشم‌مان را ابراز کنیم. خشم می‌تواند یک رنجش و ناراحتی جزیی یا در نوع حاد آن، واکنشی فیزیکی و خارج از عرف باشد. واکنش افراد مختلف در مقابل احساس خشم متفاوت است. برخی افراد خشم خود را فرو می‌خورند و نمی‌خواهند کسی متوجه شود که آن‌ها تا چه حد عصبانی و ناراحت هستند. آن‌ها به‌شدت رفتار خود را کنترل می‌کنند و هیچ نشانه‌یی از عصبانیت از خودشان بروز نمی‌دهند. برخی افراد نیز هنگام احساس خشم، رفتارهای پرخاشگرانه‌یی از خود نشان می‌دهند. با صدای بلند فریاد می‌زنند، ناسزا می‌گویند، دیگران را لت می‌کنند، آن‌ها را مسخره می‌کنند، به صحبت دیگران گوش نمی‌کنند و حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند.
برخی دیگر زمان احساس خشم، آرام ولی محکم صحبت می‌کنند و سخن دیگران را قطع نمی‌کنند، همچنین احساساتِ خود را شفاف و محترمانه بیان می‌کنند، آن‌هم بدون این‌که حقوق دیگران را نادیده بگیرند. به این رفتارها، رفتارهای جرأت‌مندانه می‌گویند. فرد با کمک رفتار جرأت‌مندانه می‌تواند بدون پرخاشگری، بددهنی و خودخوری، به دیگران نشان دهد که عصبانی و ناراحت شده است. در ادامه راهکارهایی برای مدیریتِ خشم و پرخاشگری می‌آید.

ناکامی؛ اصلی‌ترین دلیل پرخاشگری
یکی از مهم‌ترین علل اصلی پرخاشگری، ناکامی در تأمین نیازهاست. فرد زمانی که نیازهایش از جمله نیاز به محبت، توجه یا احترام برآورده نشود، احساس ناکامی می‌کند و این ناکامی زمینه‌ساز بروز پرخاشگری می‌شود.
چند راهکار برای رفتار با همسر پرخاشگر
ـ به رفتارهای درستِ همسرتان هرچند ناچیز و اندک باشد، توجه و احساس خوبِ خود را در مورد رفتارهایش بیان کنید.
ـ هرگز مقابله به مثل نکنید و به بددهنی‌های وی پاسخ ندهید؛ زیرا این رفتار موجب تشدید رفتار همسرتان می‌شود.
ـ زمانی که همسرتان در وضعیت روحی مناسبی قرار دارد، دربارۀ تأثیرات منفی بددهنی بر احساس و رفتار شما و زنده‌گی مشترک‌تان صحبت کنید.
ـ در صورتی که همسرتان دوستانِ ناباب و بددهن دارد، سعی کنید ارتباط او را با آن‌ها به روش های مختلف و با تدبیر، کمتر و در نهایت قطع کنید و هم‌زمان ارتباط خود را با بسته‌گان و دوستانی که رفتارهای مناسب وبهتری دارند، افزایش دهید.
ـ به خودتان مسلط باشید. بسیاری از جر و بحث‌ها و مشکلات بین زوجین، به دلیل تسلط نداشتن آن‌ها بر هیجانات به وجود می‌آید. گاهی اوقات زوجین با واکنش نامناسب از جمله (بی‌اعتنایی و بی‌توجهی، پرخاشگری و خشونت) ناخواسته به رفتارهای اشتباه یکدیگر دامن می‌زنند و متأسفانه چرخۀ معیوبی را ایجاد می‌کنند به این معنا که رفتارهای منفی همسر باعث خشم و عصبانیتِ زوج یا زوجه می‌شود و رفتار خشمگین زوج یا زوجه باعث افزایش رفتارهای منفی همسرش خواهد شد. دقت کنید در این چرخۀ معیوب گرفتار نشوید.

منبع:
khorasannews

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.