چه‌گونه آرامشِ خود را در محیط کار حفظ کنیـم؟

معصومه اسدی/ چهار شنبه 6 حوت 1393/

بخش دوم

mnandegar-3برای به دست آوردن آرامش در محیط کار، بیاموزید مثبت فکر کنید. یک نگاه مثبت و توانایی حفظ آرامش تحت فشار زیاد، باعث می‌شود بتوانید به همکاران خود پاسخ مثبت دهید و این باعث کاهش استرس در گروه شما و محیط کارتان می‌شود.
عصبانیت‌تان را کنترل کنید. به دست آوردن تعادل درونی، رابطۀ زیادی با کنترل عصبانیت دارد. عصبانیت، یک حس بازدارنده است که حالات جسمانی قابل ملاحظه‌یی را موجب می‌شود و به مرور زمان با تبدیل شدن به یک مشکل بزرگ، باعث پنهان شدنِ مشکل اصلی می‌شود. پس سعی کنید عصبانیت‌های بی‌دلیلِ خود را کنترل کنید و خشم خود را بر سر همکار یا موقعیتی خالی نکنید، چرا که هم آرامش را از خود و هم از دیگران سلب می‌کنید.
زمان را کنترل کنید. نداشتن کنترل و اولویت‌بندی کارها، یکی از شایع‌ترین عللِ استرس است. بهترین راه انجام این کار، داشتن یک دفترچۀ یادداشتِ روزانه با جزییات کافی است. به این ترتیب، استرس روزانۀتان کم می‌شود و آرامش بیشتری خواهید داشت.
وقتی مشغول کار هستید، به بدن خود استراحت دهید. تا جایی که امکان دارد از کشیده‌گی عضلات جلوگیری کنید و از آثار مخربی که استرس بر جسم‌تان دارد، کم کنید. دقت کنید وقتی شما تحت استرس هستید، تمام عضله‌های بدن‌تان سفت می‌شود و حالت طبیعی آن تغییر می‌کند.
«نه» گفتن را از یاد نبرید
موفقیت شما در انجام کارِ هوشمندانه‌تر به کارهایی بسته‌گی دارد که نباید انجام دهید. در انتخاب چه‌گونه‌گی و زمانِ «نه» گفتن مهارت کسب کنید. در این صورت مطمیناً نیمی از نبرد را برنده شده‌اید. متأسفانه بسیاری از ما نمی‌دانیم چه‌گونه یک درخواست را به‌خصوص در محیط کار رد کنیم، در حالی که می‌توانیم از وقت آن بیشتر استفاده کنیم. ما با کمک کردن به دیگران مخالف نیستیم؛ چیزی که مهم است این که ما «بله» می‌گوییم در حالی که می‌دانیم منفعت ما در «نه» گفتن است. پس عادت کنید به صورت مؤدبانه و به‌طور مستقیم، درخواست‌هایی را که به نفع شما نیست و آرامش‌تان را می گیرد، رد کنید و به آن نپردازید.
به این توصیه‌ها توجه کنید
در محیط کار سعی کنید بیش از حد ارتباط برقرار نکنید. ارتباط زیاد به‌خصوص زیاد حرف زدن موجب گیج شدن و به دنبال آن، عدم کارایی‌تان می‌شود. همچنین حرف زدنِ زیاد خسته‌کننده است. به قول جیمز راسل لاول شاعر، به‌طور کلی اشخاصی که چیزی برای گفتن ندارند، بیشترین وقتِ خود را به صحبت کردن اختصاص می‌دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :