چه‌گونه آرامشِ خود را در محیط کا ر حفظ کنیـم؟

معصومه اسدی/ یک شنبه 10 حوت 1393/

بخش چهارم و پایانی

mnandegar-3خصومت و کینه نیز یکی دیگر از پیامدهایی‌ست که افراد هنگام احساس سرافکنده‌گی و تحقیر شدن در کار تجربه می‌کنند. اگر با افراد با احترام و اعتماد برخورد نشود و کار آن‌ها ارزشمند تلقی نشود، عزت نفسِ آن‌ها تهدید شده و به این ترتیب، آن‌ها از محیط کار احساس بیزاری می‌کنند و به دنبال آن، ممکن است حتا دست به اعمال خراب‌کارانه‌یی مانند دزدی یا کارشکنی نیز بزنند.
اصول زیر را به خاطر بسپارید:
هر توپی را نگیرید. مجبور نیستید هر توپی که به سمت زمینِ شما پرتاب می‌شود را بگیرید. برای مثال، اگر مشغول کار هستید و همکارتان شروع به گلایه کردن از مادرش می‌کند، خیلی راحت بگویید واقعاً نمی‌دانم چه پیشنهادی کنم. دنبال مشکلِ وی نروید، چرا که دچار احساس فشار روحی یا رنجش خاطر می‌شوید و از برنامه‌های‌تان عقب می‌مانید. در محیط کار، خود را وارد هر ماجرایی نکنید. فقط هنگامی توپ را بگیرید که مربوط به شما و نوبت از آن شماست.
داشتن آرامش، لازمه‌اش آن است که حدود خود را بشناسیم و سعی کنیم مسوولیت‌های خود را پی‌گیری کنیم.
فکرتان را کنترل کنیـد. آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که وقتی گرفتار فکرتان هستید، چه‌قدر احساس نگرانی می‌کنید و برای برطرف کردن آن، هر چه بیشتر در جزییات چیزی که شما را نگران می‌کند فرو می‌روید، حال‌تان بدتر می‌شود. یک فکر به فکرِ دیگر منجر می‌شود و باز به فکری دیگر تا این‌که به جایی می‌رسید که فوق‌العاده ناراحت می‌شوید. ممکن است شما آدم پُرکاری باشید، اما یادتان باشد اگر سرِ خود را با این افکار که چه‌قدر گرفتار هستید پُر کنید، تنها خود را وادار می‌کنید که فشار روحیِ بیشتر را احساس کنید و مشکل را نیز وخیم‌تر می‌سازید.
در زمانِ حال زنده‌گی کنید. اندازه‌گیری آرامش ذهنِ ما تا حد زیادی با مقدار زمانی که ما می‌توانیم در لحظۀ حاضر زنده‌گی کنیم، مشخص می‌شودـ بدون توجه به این که دیروز یا سال گذشته چه اتفاقی افتاده است. در حقیقت برای هیچ کس تضمینی نیست که فردا این‌جا خواهد بود. «حال» تنها زمانی است که داریم و تنها زمانی است که می‌توانیم روی آن کنترل داشته باشیم. وقتی توجه ما به زمان حال است، ترس را از ذهن‌مان دور می‌کنیم. ترس و نگرانی دربارۀ حوادثی است که امکان دارد در آینده روی دهند؛ مثلاً پول کافی نخواهیم داشت، فرزندان‌مان دچار مشکل خواهند شد، پیر می‌شویم و خواهیم مرد و چیزهای دیگر. تمرین کنید توجه‌تان در این‌جا و در زمانِ حال باشد. تا هم آرامشِ بیشتری داشته باشید و هم تلاش‌های‌تان بهرۀ بیشتری داشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :