چه‌گونه (تقریباً) همه‌چیز را یاد بگیریم؟

مترجم: فرشاد سجادی/

آیا کتابِ مفیدی خوانده‌اید که بعداً فقط چند نکتۀ اصلی‌ از آن یادتان مانده باشد؟ احتمالاً مشکل این‌جاست که شما به یکی‌ از کم‌اثر‌ترین راه‌های یادگیری عمل کرده‌اید.
حدود ۷ سال پیش، وقتی‌ که درس موسیقی در مکتب یاد می‌گرفتم، روی دیوارْ یک پوستر توجه مرا به خود جلب می‌کرد و آن مخروطِ آموزش بود. در واقع در آن هنگام چیز جالب‌تری نبود که معلم اسکاتلندی ما بتواند توجه‌مان را بیشتر به آن جلب کند. این پوستر نشان‌دهندۀ راه‌های مختلفِ یادگیری و چه‌گونه‌گیِ‌ فعالیت‌های مختلف در بالاتر بردنِ چانس برای یادگیری بود.
پس از تحقیقاتی‌ فهمیدم که این پوستر را «ادگار دیل» در ۱۹۶۹ ساخته است. دیل با نگاهی‌ عمیق به وسیلۀ آموزش موضوعاتِ مشابه به راه‌های متفاوت و یادداشتِ توانایی‌‌های یادآوری اطلاعات پس از آموزش، روش‌های مختلفِ موثرِ یادگیری را طبقه‌بندی کرد. شما این را هم باید بدانید‌ که این مخروط آموزشی‌، با این‌که نتیجۀ تحقیقات دیل است، ولی‌ اعداد درصدِ آن هرگز توسط دیل ساخته نشده‌اند، بلکه نتیجۀ تحقیقاتِ افراد دیگری هستند که بعداً اضافه شده‌اند. بر اساس این تحقیقات ما می‌توانیم ببینیم که:
ـ کم‌اثر‌ترین راه یادگیری، گوش دادن و خواندنِ اطلاعات است؛
ـ موثر‌ترین راه یادگیری، یاد دادنِ آن همراه با استفادۀ روزمره در زنده‌گی‌ است.
مخروط آموزشی‌ نشان‌دهندۀ آن است که هرگاه شما فلمی را از یک کتاب ببینید، قسمت‌هایی از آن را به‌خاطر می‌سپارید، چون دیدن و شنیدن در مغز شما، بهتر ذخیره و نگه‌داری برای حافظه می‌شوند.
یادگیری (تقریبا) همه‌چیز: ما این مخروط آموزشی‌ را، صرف‌نظر از ارقام درصد آن، به عنوان یک راهکار استفاده می‌کنیم. مخروطی که می‌تواند روش‌ها و موضوعات یادگیری را تغییر دهد. جنبه‌های مختلفی‌ که شما چه مقدار و چه‌گونه آن‌ها را یاد می‌گیرید و از آن‌ها استفاده می‌کنید. این مخروط، راه بهتر یادگیری را آموزش می‌دهد. همین موضوع باعث شد که من استفادۀ بهینۀ آن را در زنده‌گی‌ فردیِ هر کس پیشنهاد کنم.
برای مثال: قصد دارم که روش‌های یادگیری یوگا و حرکات مختلفِ لازم را استفاده کنم.
ارایۀ سخنرانی‌: گرچه شنیدن سخنرانی‌ از بدترین راه‌های یادگیری است، ولی‌ سخنرانی‌ کردن، یکی‌ از بهترین روش‌ها است. شما می‌توانید به هر کالج یا دانشگاه که می‌خواهید بروید و در مورد یوگا و حرکاتِ آن سخنوری کنید.
نوشتن مقاله: اگر وبلاگ یا وب‌سایت دارید، می‌توانید وقت صرف گذاشتنِ مطلب در مورد یوگا و حرکاتِ آن با استفاده از تصاویر کنید.
بحث با دوستان خود: یکی‌ از ساده‌ترین گزینه‌های یادگیری، در اختیار گذاردن موارد یادگیری با دوستان‌تان و اجتماع پیرامونِ شما است، هر کجا که مناسب دیدید موضوع را مطرح کنید و از بحث در آن به دانشِ خود بیافزایید. هرچه با افراد بیشتر بحث کنید، توانایی شما در بحث و یادگیریِ آن موضوع بیشتر و بهتر خواهد شد. به علاوه از شبکه‌های آنلاین مثل فیس‌بوک و تویتر هم می‌توانید استفاده کنید.
در زنده‌گی‌ روزمره انجام دهید: همان‌گونه که به دیگران یاد می‌دهید، خودتان هم انجام دهید. مثلاً اگر به دیگران در مورد تنظیم تنفس یاد می‌دهید، در هنگام انجام تمرینات خود نیز تنفس‌تان را تنظیم کنید. هرچه به دیگران می‌آموزید، خود نیز بیاموزید.
مطمیناً روش‌های بیشتری برای آموزش دیگران و استفادۀ آن در زنده‌گی‌ خودتان هم وجود دارند، از ایجاد برگزاری صنف در منزلِ خود و ضبط صحبت‌های‌تان تا مطالعۀ چه‌گونه‌گی‌ تأثیر آن.
مثل هر چیز دیگری در زنده‌گی‌، یادگیری هم شاملِ همه و همیشه نمی‌شود، برای مثال، تحقیقات من نشان داده کسانی‌ هستند که با شنیدن یا دیدن بهتر یاد می‌گیرند تا از روش‌های آموزش به دیگران و خودشان.
بنابراین، از این روش‌ها هر کس به نوبۀ خود باید بهره‌برداری کند؛ شما چه روشی‌ را انتخاب می‌کنید؟

منبع:
http://litemind.com/learn-anything

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.