چگـونه بـرای مـوفق‌تـر شـدن از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

گزارشگر:عسل رجایی‌منفر ۵ عقرب ۱۳۹۸

بخش چهارم/

mandegarخنـدۀ زورکی
این نیشخندِ کنترل‌شده تا چشم‌ها گسترش نمی‌یابد و نشان‌دهندۀ عدم تمایل به خنـدیدن است.
تبسم با لبانِ بسته
این لبخند تنها برای ادای احترام، ادب و نزاکت است و معنای خاصِ دیگری ندارد.
در هم کشیدنِ لب‌ها
هرگاه فردی لب‌هایش را در هم کشید، به مفهوم آن است که طرفِ مقابلش را جذاب و دلربا یافته و از او خوشش آمده.
لب‌های سفت و جمع شده
بروز این نشانه نشان‌دهندۀ تنش و عدم پذیرش موضوعِ مورد بحث است.
جویدن لب‌ها
وقتی فردی لب پایینِ خود را جویده و سرش را تکان می‌دهد، نشان‌دهندۀ خشم و غضبِ شخص است.
تماس انگشت با لب
وقتی شخصی به شما نگاه ‌کند و انگشتِ اشارۀ خود را به لبِ پایین تماس دهد به‌طوری که دهان اندکی باز شود، به این مفهوم است که می‌خواهد با شما صحبت کند.
خمیازه کشیدن
تنها دلیل خمیازه کشیدن، خواب‌آلوده‌گی نیست. در بسیاری از مواقع اصطلاحی داریم به نام خمیازۀ اجتماعی که در شرایطی که استرس کمی وجود دارد، پدید می‌آید. هنگامی که مردد هستید چه کاری می‌خواهید انجام دهید، خمیازه روشی است برای خریدن زمان.
محکم دست دادن
دست دادن به صورتی که کفِ دست به سمت پایین قرار داشته باشد و دستش بالاتر از دستِ شما قرار بگیرد، به این معنی است که این فرد به دنبال برتری‌جویی است. این فرد خود را برتر از شما می‌داند و این نوع دست دادن اغلب در ملاقات‌های سیاسی و بین دیپلمات‌ها دیده می‌شود. اگر دست طرفِ مقابل را نیز فشار دهد به این معنی است که می‌خواهد سلطه‌گریِ خود را نشان دهد و نشان دهد که کسی که فرمان می‌دهد اوست.
شُل دست دادن
فردی که تنها انگشتان دستش را دراز می‌کند و یا دست‌هایش مانند ماهی شل است، به این معنی است که دست دادن را دوست ندارد و یا نمی‌خواهد با شما صمیمی شود. همچنین این نوع دست دادن نشانۀ ضعف، انقیاد و مطیع و تسلیم بودن نیز می‌باشد. هرگاه آقایی در یک موقعیتِ کاری از این دست دادن استفاده کند، امکان دارد چنین برساند که قصد دارد مخفیانه اعمال نفوذ در موقعیت نماید.
دست دادن با هر دو دست
این نوع دست دادن که دست دادن دستکش‌وار نیز نامیده می‌شود، به این صورت است که از دست چپ نیز برای پوشاندن دست طرف مقابل استفاده می‌شود. این رفتار نشان‌دهندۀ صمیمیت و روراستی زیاد است و در واقع نوعی در آغوش کشیدن کوچک است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.