کـارنامـۀ مســعود

/

یک شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۴

 

بخش یازدهم

mnandegar-3عبدالحفیظ منصور
صوفی نعیم و غلام مصطفی در کوه پیاوشت هدف گلولۀ مردم قرار گرفتند؛ اولی، زخمی و دومی، جابه‌جا شهید گردید. جسد ایشان را مردم کشان‌کشان از کوه‌ها پایین کردند تا این‌که اولی نیز به شهادت رسید.
گویند صوفی نعیم، از فرط تشنه‌گی در حالی که زخمی بود از مردم می‌خواست به وی آب دهند، اما کسی به وی اعتنا نمی‌کرد و به جای آن، ریش انبوه و زیبایش را آتش زدند.(۱)
شیرمحمد و محمدعثمان دین‌پرور به طرز مشابهی در علاقه‌داری حصۀ دوم شهید شدند و جسدهای‌شان توسط هلیکوپتر به کابل منتقل گردید. بالآخره از میان این دسته، هشت تن شهید و نُه تنِ دیگر توسط مردم دستگیر و بقیه در مغاره‌های کوه پنهان شده و مدتی بعد راهی پاکستان گردیدند.
ساعت ۲ بعدازظهرِ همان روز، چهار هلیکوپتر دولت داوودخان که حامل افراد قطعۀ کماندو بودند، به رهنمایی جگرن محمد قاسم (از قریۀ قابضان) در زمین‌های قریۀ «خواجه» به زمین نشستند و فردای آن روز وزیر دفاع رژیم با تعدادی قوای دیگر وارد پنجشیر گردیدند و فعالیت دولت در منطقه از سر گرفته شد و به دستگیری کسانی که با مجاهدین همکاری کرده بودند، پرداخت. برای دستگیری وکیل عبدالقیوم از سفیدچهر که دو پسرش در این قیام شرکت داشتند و خود نیز مویدشان بود، دولت چند بار با اعزام نیرو تلاش به خرج داد، اما سودی نبخشید.
دولت داوود خان به کسانی که مجاهدی را شهید و یا دستگیر و تحویلِ دولت داده بودند، چند جریب زمین در کوهستانِ شمالی بخشید و مورد نوازش‌شان قرار داد.

اسامی قیام‌گران
کسانی که در این قیام سهیم بودند، عبارت‌اند از:
۱٫ صوفی محمد نعیم، که در کوه پیاوشت شهید شد.
۲٫ حفیظ‌الله افضلی برادر قوماندان صفی‌الله شهید از هرات که در «لغانه اورنگ» از ناحیۀ چشم، زخمی و در زندان دهمزنگ شهید شد.
۳٫ غلام مصطفی از اندراب که در کوه پیاوشت شهید شد.
۴٫ میر غلام رسول از خوست فرنگ که در علاقه‌داری حصۀ اول شهید شد.
۵٫ محمد نسیم که در علاقه‌داری حصۀ اول شهید شد.
۶٫ شیرمحمد از بدخشان که در «راه تنگ» شهید شد.
۷٫ محمد عثمان دین‌پرور از هرات که شهید شد.
۸٫ استاد گل‌محمد از وردک که شهید شد.
۹٫ محمد ولی از قریۀ فروبل پنجشیر که در پیاوشت دستگیر شد.
۱۰٫ انجنیر شفیق‌الله از قریۀ پیاوشت که در پیاوشت دستگیر شد.
۱۱٫ شاه ابدال از قریۀ پشغور که در رحمان‌خیل بازارک دستگیر شد.
۱۲٫ محمد نعیم ولد وکیل عبدالقیوم از قریه سفیدچهر که در رحمان‌خیل بازارک دستگیر شد.
۱۳٫ احمدجان ولد وکیل عبدالقیوم از قریۀ سفیدچهر که در رحمان‌خیل بازارک دستگیر شد.
۱۴٫ محمودشاه از قریۀ سنگیانه که در رحمان‌خیل بازارک دستگیر شد.
۱۵٫ عبدالستار مشهور به مستوفی از جبل‌السراج که در راه تنگ دستگیر شد.
۱۶٫ خواجه‌محفوظ منصور که از شکردره دستگیر شد.
۱۷٫ احمدشاه «مسعود» از قریۀ جنگلک پنجشیر.
۱۸٫ انجنیر محمد اسحاق مشهور به حبیب‌الرحمن از قریۀ شیخان پنجشیر.
۱۹٫ کفایت‌الله (برادر انجنیر اسحاق) مشهور به مصطفی از قریۀ شیخان پنجشیر، که در سال ۱۳۵۸ بر اثر انفجار ماین در پنجشیر شهید شد.
۲۰٫ محمد نادر از جرم بدخشان.
۲۱٫ صفرمحمد شیون از جرم بدخشان در فعالیت‌های ضد کمونیستی سال ۱۳۵۷ شهید گردید.
۲۲٫ داکتر عبداللطیف تخاری مشهور به نصرالله.
۲۳٫ دکتور عبدالقادر از بگرام.
۲۴٫ امان‌الله مشهور به نصیر از بگرام.
۲۵٫ محمد احسان مشهور به ملنگ از دشت ریوت پنجشیر.
۲۶٫ غلام محمد خان از پلخمری.
۲۷٫ محمد عمر مشهور به عارف‌خان از قریۀ سنگیانۀ پنجشیر که در قیام چنداول (۱۳۵۸) شهید شد.
۲۸٫ محمد نسیم پسرکاکای محمد عمر.
۲۹٫ محمد عظیم خان از بهارک پنجشیر که چند روز بعدتر از قیام دستگیر شد.
۳۰٫ محمد اصغر پسر محمد عظیم از بهارک پنجشیر.
۳۱٫ ملک خان از بهارک پنجشیر.
۳۲٫ محمد نسیم مشهور به طارق مسلم‌یار از کابل.
۳۳٫ عبدالحمید سالک از هرات.
۳۴٫ غلام‌حیدر از خاواک پنجشیر.
۳۵٫ عبدالعزیز مراد از بولغین ـ کاپیسا.
۳۶٫ محمد نعیم از قریۀ خواجۀ پنجشیر که مفقودالاثر شد.
۳۷٫ مدیر محمد عالم از چهارآسیاب کابل.(۲)

اشتراک گذاري با دوستان :