آبراهام مازلو

/

هر اندازه چیـزی را بارزتر درک کنیم، بیشتر جنبۀ «باید» می‌یابد و ما را در اقدام به هر کاری، بهتر راهنمایی می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.