آبراهام مازلو

۶ دلو ۱۳۹۲

امور درست، چیزهایی نیستند که وجودشان بی‌فایده باشـد، بلکه تا اندازه‌یی شاخص‌های راهنمایی هستند که سبب هدایتِ شما می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.