آبراهام مازلو

/

درست است که تأیید یافته‌ها، پشتوانه دانش است، با وجود این، اگر دانشمندان، خود را تنها کسانی بدانند که حق تأیید یافته‌ها را دارند، دچار خطای بزرگی می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.