آبراهام مازلو

۱ دلو ۱۳۹۳

هنگامی که آدمی، در موردی شک و تردید دارد، بهتر است به جای بیان باورهای نادرست، به‌راستی، به بیـانِ دیدگاهِ خود بپردازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.