آرکیبالد مک لیش

/

دانستنی‌های بدون درک و فهم انسان، همانند پاسخِ بدون پرسش است.

اشتراک گذاري با دوستان :