آرکیبالد مک لیش

۱ حوت ۱۳۹۴

اکتشافات مهمِ علمی نیست که اشکال می‌آفریند، زیرا کسب دانستنی‌ها همیشه بهتر از باقی ماندن در نادانی است؛ اشکال در باوری است که ورای دانستنی‌ها وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.