آرنولد توین‌بی

/

به ما انسان‌ها حقِ انتخاب داده‌اند، پس نمی‌توانیم مسوولیت‌ها را به گردنِ خدا یا طبیعت بیندازیم، [بلکه] مسوولیتِ خود ماست و باید خود، [آن] را به دوش بکشیم.

اشتراک گذاري با دوستان :