آره تن

/

زن فرشته‌یی است که در ایام کودکی پرستارِ ما، در دوران جوانی مرادبخشِ ما و در روزگار پیری تسلیت‌دهِ ماست.

اشتراک گذاري با دوستان :