آنتونی رابینز

/

همۀ رهبران بزرگِ دنیا آموخته بودند که چگونه خودباوری و بی‌گمانی را پیش از هر کس و نخست از درونِ خودشان ببینند و باور کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.