آنتونی رابینز

/

می‌بایست به روشی زنده‌گی کنید و به گونه‌یی با مسایل و دشواری‌های‌تان روبه‌رو شوید که در پایان زنده‌گی، با افسوس نگویید: ای کاش چنین و چنان کرده بودم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.