آنتونی رابینز

/

رمز آزاد کردنِ نیروهای واقعی آن است که هدف‌های هیجان‌آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاٌ نیروی خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.