آندره موروا

/

خون‌سردی، بزرگ‌ترین صفت برای کسی است که امر فرماندهی
را برعهده گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :