آندره موروا

/

دگرگونی‌های پُرشتاب و نوآوری‌های شگفت‌انگیز، دلیل پیـروزیِ جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و استحکامِ سنن و عادت‌ها، دلیل بر حیثیت و شرفِ پیری است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.