آندره موروا

/

هدفِ آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهلِ فن تحویل دهد؛ بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوشِ عالی بسـازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.