ابوالعلاءمُعری

/

دوستان دو گونه‌اند: یکی آنان که همیشه شما را می‌خنـدانند و از ایشان خیری نخواهید دید، دیگر آنان که عیبِ شما را می‌گویند و شما را به اندیشه وا می‌دارند؛ قدر ایشان را بدانیـد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.