ادگارمون

۲۶ قوس ۱۳۹۶

تفکر در بابِ خوش‌بختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر دربارۀ پرسش‌هایی است که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.