استون

/

شجاعت داشته باش تا با حقیقت رو‌به‌رو شوی.

اشتراک گذاري با دوستان :