افلاطون

/

این حقیقتی مسلم است که بنیان هیچ حکومتی دگرگون نمی‌شود، مگر آن‌گاه که میان اعضای طبقه حاکمه جدایی افتد.

اشتراک گذاري با دوستان :