افلاطون

/

آن اصلی که باید انسان را در راه رسیدن به یک زنده‌گی باارزش و سعادتمند رهبری کند، نه نزدیکان و نه خویشان می‌توانند به کسی ببخشند و نه از ثروت و مال‌ومقام به‌دست می‌آید؛ بلکه تنها نیروی عشق است که آن را
پدید می‌آورد.

اشتراک گذاري با دوستان :