اوشـــــو

/

دانستنِ چیزهایی در مورد حقیقت، شناختِ حقیقت نیست و دانستن چیزهایی در مورد عشق، شناختِ عشق نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.