اوشـــو

/

اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است و اگر سوی برده‌گی براندت نه برکت که لعنت است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.