اونامونو

/

تنها در عزلت است که خویشتن را می‌یابیم؛ و در این یافتن، تمامی همتایانِ خویش را تنها می‌یابیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.