اُرد بزرگ

۸ سرطان ۱۳۹۷

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای ، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.