ا.چ.جکسون

۳۰ جدی ۱۳۹۶

صلاح است قراردادهایی که در آن جای خالی یا پُرنشده وجود دارد، امضا نکنیــد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.