برایان تریسی

/

کیفیتِ راه‌حلی که برای حلِ یک مشکل انتخاب می‌کنید، با تعداد راه‌حل‌هایی که در نظر می‌گیرید، رابطۀ مستقیم دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.