برنارد شاو

/

از کسی که به کارِ بدِ شما پاسخی نمی‌دهد، بترسید؛ او نه شما را می‌بخشد،
نه می‌گذارد خودتان را ببخشید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.