بنجامین فرانکلین

۳ جدی ۱۳۹۵

فقیر برای سیر کردنِ شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجۀ ناراحتی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.