تن

/

دو چیز آسان است: یکی، شمردنِ عیب‌های فرد شکست‌خورده و دیگری، شمردن خوبی‌های فرد پیروز.

اشتراک گذاري با دوستان :