توتل

/

اشخاصی را که از فرصت‌های مناسبِ زنده‌گی خود کمال استفاده می‌برند، خودساخته می‌گویند.

اشتراک گذاري با دوستان :