توماس جفرسون

/

جایی که مردم از دولت‌شان بترسند، ستم حاکم است؛ و جایی که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :