جانت کارسون

/

همیشه کسی در بیرون هست که اگر از وی چیزی بخواهید، به ندای شما پاسخ مثبت بدهد. پس می‌توان
در هرجا نشانی از او یافت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.