جان ماکسول

/

شهامت رهبرانِ بزرگ در تحقق آرمان‌شان، زاییده شوق و علاقه آن‌هاست، نه پست و مقام‌شان.

اشتراک گذاري با دوستان :