جان ماکسول

/

راه حفظ بزرگ‌منشی تنها این است که خود را به بذل و بخشش عادت دهید. از وقت، پول، توجه و منابعِ خود به دیگران ببخشید.

اشتراک گذاري با دوستان :