جان ماکسول

/

این‌که امروز «که» هستیم، پیامد گزینش دیروزِ ماست. فردا هم همان خواهیم شد
که امروز برمی‌گزینیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.