جبران خلیل جبران

/

هنر، زمانی شکوفا می‌شود که بینش نهانیِ هنرمند و روشنیِ طبیعت در یافتن شکل‌های تازه با هم سازگار باشند

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.