حضرت علی (کرم‌الله وجهه)

/

با مردم چنان معاشرت کنید که اگر فوت نمودید، بر شما بگریند؛ و اگر زنده ماندید، به شما مهربانی ورزند.

اشتراک گذاري با دوستان :