حضرت محمد (ص)

/

کسی که امانت در او نباشد،‌ ایمان ندارد و کسی که وفای
به عهـد ندارد، دین ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :