حضرت محمد (ص)

/

‌زمانی که به حکومت رسیدید،‌ به نیکی رفتار کنید و زیردستانِ خود را ببخشید.

اشتراک گذاري با دوستان :