دان کارلن

/

زنده‌گی ساده به‌دلیلِ ثباتی که دارد، سزاوار است. نیروی شما را تقویت می‌کند و این تصورِ نادرست را که در هر کاری باید بی‌نقص و کامل باشید، از بین می‌برد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.