دمینگ

۹ میزان ۱۳۹۲

مشکلات بهره‌وری، ناشی از عمل‌کرد بدِ کارکنان نیست؛ بلکه ناشی از عمل‌کرد بدِ مدیریت است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.