دوما

/

زنده‌گی بسـیار فریبنده است؛ باید با عینکِ مناسبی به آن نگریست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.