دوکلوس

/

اگر جوان را از عشق منع کنیـد، چنان است که مریض را از کسالتش سرزنش دهید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.