دیـزراییـلی

۱۷ میزان ۱۳۹۵

بزرگ‌ترین نیکیِ شما در حقِ دیگران این نیست که بخشی از ثروتِ خود را به آن‌ها ببخشید، بلکه این است که ثروت‌های خودشان را بر آنان آشکار سازید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.